menymenymenymenymenymenymenymenymenymeny

Filmform is a foundation dedicated to the promotion, distribution and preservation of Swedish art film and experimental video

Projekt Film RE:FORM
Projektet syftar till att lyfta fram en unik samling verk av svenska pionjärer inom experimentfilm och videokonst, både klassiker och outforskat material. Tanken är att möjliggöra reflektion, med dagens ögon, och sprida kunskap både inom Sverige och internationellt och att för detta ändamål använda sig av den senaste tekniken.
Filmform med sitt arkiv är en unik kunskapsbas och inspirationskälla för såväl kuratorer, forskare, studenter som konstnärer och filmare. De senaste åren har efterfrågan ökat markant både i Sverige och internationellt. Det stora intresset för rörlig bild inom samtidskonsten har aktualiserat historiska verk. Därför är det både relevant och högaktuellt att lyfta fram en rad filmer och videoverk ur det svenska arvet, att återkoppla till historien.

Styrkan i Filmforms arkiv är att det spänner över både en äldre och en samtida, ständigt växande, samling. Svagheten i dagsläget är att det inte finns tillräckligt med intakta visningskopior för distribution. Genom inventering, renovering, nya filmkopior, högkvalitativ scanning samt utgivning av klassiker på DVD lyfts den svenska experimentfilmens och videokonstens historia upp i ljuset. Detta behövs göras NU, innan originalmaterial går om intet. Filmform vill svara på det stora intresse som finns både i Sverige och utomlands, sprida kunskap samt öka tillgängligheten av detta unika filmmaterial.

Fakta om alla nya filmer och videoverk som genom detta projekt tillgängliggörs kommer att ingå i Filmforms databas på www.filmform.com

Projektet FILM RE:FORM genomförs med stöd av Framtidens Kultur i samarbete med Statens Ljud- och bildarkiv och Svenska Filminstitutet.

Information in English