Former events: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007

Back to present events

 

Out of Place Cinemateket, Stockholm
24 februari kl 16.30 2008

Dorinel Marc - Mission Impossible, Sverige, 1996-97, 2:40 min, DV
Född 1964 i Bontaieni, Rumänien. Bor och arbetar i Stockholm.

Dorinel gjorde under sitt andra år på Konstfack i Stockholm en ansökan för att delta i konstprojektet ”Pusselbiten”, som initierats av professor Claes Jurander. Projektet hade utlovat reseersättning till de elever som inkommit med en bra motivering till varför just de skulle få ett bidrag att resa någonstans i världen för att ”hitta den rätta pusselbiten som skulle få ekvationen att gå ihop”. Dorinel fick en summa för att åka hem till sin mor och far i Transylvanien under julen och hjälpa sin mamma med allt hon behövde, tolerera hennes åsikter om religion och inte tjata på henne om hennes alkoholmissbruk.

Joanna Lombard – Details from the future, Sverige, 2007, 4:13 min, DV
Född 1972 i Algeriet. Bor och arbetar i Stockholm.

Hösten 2006 fick jag höra att min mamma och hennes syster Jacqueline var statister i demonstrationsscenerna i filmen Z – han lever av Costa-Gavras som spelades in i Algeriet år 1968. Jag bestämde mig för att leta reda på henne i filmen. Under mitt sökande upplever jag att alla kvinnor i filmen skulle kunna vara min mamma. I mitt huvud framträder olika händelser från vårt gemensamma liv. Små detaljer eller stora avgörande händelser som jag berättar om i videon. Min mamma har inte berättat så mycket om sitt förflutna och detta har gett mig en vag bild av hennes Fransk-Algeriska bakgrund. Hon bröt med sin familj när hon kom till Sverige 1973. Detta bidrog till att hon inte har några fotografier från sin ungdom, vilket gör sökandet efter förståelse ännu svårare.

Åsa Elzén och Markus Wetzel – I’ll be you if you’ll be me - The Swimmer
Sverige/USA, 2007, 3:40 min, DV
Åsa Elzén. Född 1972 i Visby. Bor och arbetar i New York
Markus Wetzel. Född 1963 i Schaffhausen, Schweiz. Bor och arbetar i New York

I’ll be you if you’ll be me består av fem korta filmer som spelades in på en öde ö i Oxelösunds skärgård. I dessa filmer turas Åsa Elzén och Markus Wetzel om att vara regissör och skådespelare och utvecklar genom denna metod korta berättelser om en fiktiv androgyn karaktär. En av dem regisserar den första scenen (där den andra är skådespelare) sedan byter de roller och den andra får regissera och bestämma hur filmen ska fortsätta. The Swimmer består av en lång filmsekvens där karaktären som skapades på detta sätt ger sig ut på en simtur för att någonstans under simmandet genomgå en viss förändring.

Paula Urbano - Her Life, Sverige, 2008, 11:55 min, DV
Paula född 1980 i Huddinge, bor i Stockholm mor och far från Chile.

Paula Urbano åkte till sina rötters Chile för att ta reda på vem hon hade varit om hennes föräldrar aldrig kommit till Sverige där hon föddes och växte upp. Paula intervjuade fem tjejer i sin egen ålder som växt upp i Santiago och lät dem berätta, utifrån vissa teman hon valt, om sitt liv. Intervjuerna är en undersökning av den individuella- och av den kollektiva kulturella identiteten. Hur har dessa tjejer påverkats av att växa upp under Pinochets diktatur? Genom dessa tjejer speglar Paula sig själv och bildar ett fiktivt självporträtt av sitt chilenska jag.

Sean Rogg – When will it hit me?, Sverige/England, 2001, 13 min, DV
Född 1970 i London. Bor och arbetar i Stockholm.

Barn känner mindre smärta i fall de blir varnade i förväg att något kommer att göra ont. Carl von Baeyer och hans studenter vid Saskatchewans universitet studerade 60 barn som tog hål i öronen. Föräldrarna berättade för hälften av dem att de skulle känna en medelstark smärta, medan man inte berättade något för resten. Barnen som blev förvarnade rapporterade mindre smärta, vare sig de förväntade sig att det skulle göra mycket ont eller inte. (Behaviour Research and Therapy, vol 40, s 253). Den bästa taktiken är att ärligt berätta för dem hur det kommer att kännas, förklarar Baeyer. /CB 2007-10-28/ Ur New Scientist magazine, vol 173, upplaga 2327, 26/01/2002.

Noemi Sjöberg – Tehran, Spanien, 2005, 5:11 min, DV
Noemi Sjöberg är svensk medborgare med spansk mor.

Bor och arbetar sedan 2002 i Barcelona.
Ett snöbollskrig.Denna video var en överaskning, fylld av ömhet och en ovanlig situation. Det skedde framför mina ögon och jag fångade det. Iran är ett land styrt av en förtryckar- regim. Människorna lever under ständig press. Det är en stor skillnad med privat och offentligt leverne. Jag videofilmade scenen och igenom detta, uppstod en paradoxal situation mellan min bild av Iran såsom västerlänning och den verklighet som jag upplevde. När jag redigerade filmen, ville jag understryka dualismen i ett krigs-spel. För det mesta uppvisar man i Väst en negativ bild av muslimska länder. Hur många manipulerade bilder har inte visats oss ? En vanlig bild är krigs-konflikter. Dom existerar, men de finns också en stort antal andra och i Väst opublicerade bilder från dessa länder.

Runo Lagomarsino - Notion of Conflict, Dance of the Piñata
Sverige, 2004, 3:11 min, DV
Född 1977 i Lund. Bor och arbetar i Malmö, men är för tillfället i New York på Whitney Independent Study Program.

“Notion of conflict, Dance of the Piñata” undersöker aspekter av våld och motstånd med utgångspunkt i piñatan, en tradition som idag främst används vid födelsedagar i Latinamerika. Piñatan bär samtidigt på en komplex historia och användes som ett verktyg för indoktrineringen av de katolska synderna under koloniseringen av ”Amerika”. I videon ser man en man med ögonbindel som försöker slå på piñatan och därmed förskjuta marginalerna mellan lek och ickelek och sätter fokus på frågor kring omänskliggörande.

Felice Hapetzeder – Man´s World, Sverige, 2006, 9 min, DV
Född 1973 i Stockholm, son till en österrikisk mor och en italiensk far.

Bor och arbetar i Stockholm.
Man's World handlar om förhållningssätt i manlig sexualitet. Filmen berättar om sexuell normalitet och homofobi. Den tar genom diametrala ståndpunkter upp några mäns sätt att se på kön och världen.

Maja Borg - Ottica Zero, Sverige/Skottland, 13 min, 2007, DV
Född i Norrköping 1982. Bor och arbetar i Edinburgh, Skottland.

Ottica Zero följer den italienska föredetta skådespelerskan Nadya Cazan som snart efter sitt stora genombrott valde att försvinna. Hennes ilska över den destruktiva maktstruktur hon fann sig i, förde henne på en excentrisk resa genom världen för att finna ett annat sätt att leva. Nadyas nya persona N.E.M. letar sig fram genom det ideologiska färgspektrat och vi följer med från Rom till Venus. Där flätas hennes tankar om en ofärgad ideologi samman med den amerikanska, 91 år gamla futuristen Jacque Frescos vision om en global utopi. En poetisk science fiction dokumentär om stävan efter att leva efter sina egna ideal och samtidigt förhålla sig till sin samtid.