Tidigare events: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

English version

In Your HandsFrom the top of a Steep HillA Forest within a ForestYou Have to BelieveArhe No.3Stora Scenen

Moderna Museet i Stockholm

Filmform presenterar programmet

Filmform News

Fredag den 10 maj 2013 kl. 16.30, biografen, Moderna Museet newwindow

Filmform – arkiv och distributör av svensk experimentell film och videokonst presenterar ett urval nya titlar i distribution. Programmet FILMFORM NEWS visas förutom på Moderna Museet i Stockholm även på Oberhausen Kortfilmfestival den 4 maj.

Fri Entré

 

PROGRAM

Åsa Ersmark: LUNATIC
5:41 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD

Under vintern 2011 - 2012 fotograferade Åsa Ersmark månen från sin balkong utanför Stockholm. Månarna, som Ersmark själv betraktar som skulpturer, användes till att skapa en filmisk struktur för att upplösa linjär tid. Att existera i flera olika tider samtidigt skulle kunna vara en psykotisk upplevelse men kan också vara ett mer äkta sätt att uppleva tiden. I bilderna av månar som attackerar oss anas en gudomlig, eller en djävulsk, tidsuppfattning. Ersmark intresserar sig för symboler och mytologi, och i verket Lunatic har hon experimenterat med att behandla tiden som en mytisk enhet.
Musik: Simon Mullan och Theodore Trottner.

Dan Lageryd: A/B
5:11 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD

I Dan Lageryds video A/B leds betraktaren genom en sjutton våningar lång nedstigning i ett anonymt trapphus, följt av en sjutton våningars uppstigning. Videons trapphus är ett isolerat utrymme, upplyst enbart av lysrör och med brandsäkra dörrar på vartannat våningsplan. Ett utrymme som i sin allmängiltighet inte så mycket föreställer en specifik plats som den föreställer en form – en form som utgör filmens motiv samtidigt som den, tillsammans med tyngdlagen, föreskriver dess koreografi.

Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans: LE ROND UNIVERSEL
9:31 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD, franskt tal med engelsk text

I ett rum sitter en lysmask. Den sitter i en rullstol och talar genom en mikrofon. I bakgrunden står en fladdermus, den vänder och vrider på saker. Fossiler, böcker, planetstudier, en spåkula. I Le Rond Universel visar Lisa Jeannin/Rolf Schuurmans hur det fördolda och det tydliga existerar i vartannat. Det vetenskapliga - en önskan om att förstå och strukturera världen - går in i det mystiska, på samma gång som den mest avancerade vetenskapen stundtals rör sig mot det ockulta. Jeannin/Schuurmans rör sig i det rum som uppstår i utrymmet mellan det vi kan förklara och det vi inte vet. /Sara Skoglund

Lina Selander: ANTEROOM OF THE REAL
14:16 min, 2010-2011, färg, 16:9, HD

Filmen Anteroom of the Real utgår från den övergivna staden Pripjat i den förbjudna zonen runt Tjernobyls kärnkraftverk. Ett par händer bläddrar igenom en hög med fotografier: sanerare, kartor, en modell över reaktor 4 och kärnkraftverket, övergivna rum och anläggningar, bilder från Tjernobylmuseet i Kiev, etc. Genom att med handen som verktyg låta stillbildens och den rörliga bildens tidsaxlar korsas, blir filmen en rudimentär undersökning av vad redigeringen av ett bildmaterial innebär. En minimal och skör berättelse vecklas ut i ett samspel mellan filmens material, stillbilderna, och dess medium, den rörliga bilden. 

Jonathan Lewald: RODNAD
6:12 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD

Rodnad avslutar en trilogi som inleddes av Mormors öga. De tre filmerna Rodnad, Sakrament och Mormors öga tar var och en upp olika delar av livet, åldersfaser och existentiell problematik. I filmen Rodnad ses en ung pojke på en klippa långt ute i havet. Genom pojkens kind förflyttas betraktaren till ett inre rum och möter där pojkens blick. Pojken rodnar, och efter hand rodnar rummet och väggarna runt honom. Pojken blir på ett sätt innesluten i sin egen känsla men genom att kontrollera sin blick och fokusera kan han få rodnaden att försvinna.

Ann-Sofi Sidén & Jonathan Bepler: CURTAIN CALLERS
19:28 min, 2011, surround 5.1, färg, 16:9, HD

Curtain Callers är ett samarbete mellan konstnären Ann-Sofi Sidén och kompositören Jonathan Bepler. De har under en längre tid vistats mitt i teaterns epicentrum där de undersökt den moderna institutionsteatern från insidan. På Dramaten i Stockholm har de följt de pågående processerna i jakt på det flyende och förlösande ögonblick som förväntas uppstå i den väl inrepeterade ritualen mellan publik och teaterscen. Filmen befinner sig i brytpunkten mellan ständigt pågående scenväxlingar som sker både på, framför och bakom scenen inom den väldiga nationalscenens väggar. Publiken är en bärande del av verket i gestalt av en kör bestående av 600 röster som dirigeras av kompositören Bepler.

Programmets längd ca 62 min

 

Besök www.modernamuseet.senewwindow för mer information.

FILMFORM NEWS genomförs med stöd av Kulturrådet.

 

(Bilder: Åsa Ersmark, Dan Lageryd, Lisa Jeanin/Rolf Schuurmans, Lina Selander, Jonathan Lewald, Ann-Sofi Sidén)

Studie 1

59. International Short Film Festival Oberhausen 2013

Filmform presenterar programmet

Filmform News

Lördag den 4 maj 2012 kl. 20 Kino Sunset, Lichtburg Filmpalastnewwindow Oberhausen

Filmform – arkiv och distributör av svensk experimentell film och videokonst presenterar ett urval nya titlar i distribution. Programmet FILMFORM NEWS visas förutom på festivalen även på Moderna Museet i Stockholm den 10 maj.

PROGRAM

Åsa Ersmark: LUNATIC
5:41 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD

Dan Lageryd: A/B
5:11 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD

Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans: LE ROND UNIVERSEL
9:31 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD, franskt tal med engelsk text

Lina Selander: ANTEROOM OF THE REAL
14:16 min, 2010-2011, färg, 16:9, HD

Jonathan Lewald: RODNAD
6:12 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD

Ann-Sofi Sidén & Jonathan Bepler: CURTAIN CALLERS
19:28 min, 2011, surround 5.1, färg, 16:9, HD

Programmets längd ca 62 min

Besök Oberhausen kortfilmfestivalens hemsida på www.kurzfilmtage.denewwindow för mer information.

Programmet genomförs med stöd av Kulturrådet.

Mer info under Events

A Forest within a ForestStora Scenen

International Film Festival Rotterdam 2013

Filmform presenterar två filmer och deltar i ett årligt möte med det internationella nätverket DINAMO.

A Forest within a Forest av AUJIK/Stefan Larsson i DINAMO's program Survival Strategies, biograf Lantaren/Venster, 27 januari kl 19.45.

Stora scenen av Tova Mozard presenteras i program för Press & Industry på biograf Lantaren/Venster, 27 januari kl 10.00.

Det internationella distributörsnätverket DINAMO (Distribution Network of Artist's Moving Image Organizations) träffas i ett årligt återkommande möte för att diskutera aktuella frågor. I år står bland annat digital distribution och filhantering på agendan.

www.filmfestivalrotterdam.comnewwindow
www.dinamo-distributors.orgnewwindow

 

Om filmerna

AUJIK (Stefan Larsson) – A Forest within a Forest
5:10 min, 2010, stereo, färg, 16:9, HD, japanska med engelsk undertext

Nashi, medlem av 3:e inkarnationen av AUJIK, ledsagar åskådaren genom en suggestiv bambuskog som är en manifestation av hennes tankar kring teknologi och natur. Hon hävdar att alla objekt besitter en själ; även de vi finner mest konstgjorda är lika sakrala som plantor och stenar. Hon kritiserar naturen för sin oförmåga att utvecklas, hyllar teknologin för sin flexibilitet och proklamerar att naturen måste anpassa sig efter teknologin för att kunna fortleva. Musik av Mira Calix – Hiccup från albumet Skimskitta

Tova Mozard – Stora scenen
31 min, 2011, stereo, färg, 16:9, HD, svenska

Den stora scenen börjar med att konstnären tillsammans med sin mamma och mormor sminkar sig i en av logerna på Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm. Under tiden pratar de om ålder, utseende, döden och deras relationer till varandra. Kvinnorna fortsätter sedan sitt samtal i närvaro av en terapeut på teaterns stora scen. Mozard experimenterar med det privata i en teatral miljö och iscensätter en situation där livet och dess realiteter är oundvikliga. Filmens berättarstruktur avslöjar att känslor av exempelvis sorg ibland känns igen endast sedda utifrån eller från andra perspektiv. Filmen skildrar det komplexa i verkliga livet där kedjor av händelser och trauman bildar ett mönster och blir till en historia.

(Bilder: Stefan Larsson och Tova Mozard)