Tidigare events: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

English version

 
Claes Söderquistsekundernasekunderna

Cinemateket i Stockholm

Filmform presenterar Naturfilmer
Onsdag den 9 november kl 18.00, Bio Victor, Filmhuset

What about Nature? Vad är det som händer egentligen? Vad håller vi på med, vi människor? Håller vårt egocentrerade och själviska utnyttjande av naturen på att få sitt straff nu? Har världen vi lever i och är beroende av fått nog? Ger den igen efter alla år av missbruk?

I Filmforms första naturprogram var människan i fokus och nu i det andra programmet ges naturen fullt utlopp att bara vara precis det den är; fullkomligt underbar i hela sin prakt.

I Claes Söderquists film Landskap från 1987 görs en åkning längs en 500 meter lång sträcka i Albo härad i Skåne. Filmen är uppbyggd kring 32 sekvenser och det tar oss drygt 35 minuter att åka med. I filmen Sekunderna av Björn Olsson från 2004-2007 står vi i stället väldigt stilla och betraktar ljusets skiftningar under ett helt år. 365 tagningar med en analog stillbildskamera på samma plats varje kväll kl 18.30. Vi befinner oss återigen i Skåne, nu i en bokskog i Helsingborg.

Mer om filmerna:

Claes Söderquist - Landskap
1987, 35 min, färg, 16 mm

Landskap är inspelad under åren 1985-86 i Albo härad, Tomelilla kommun i Skåne. Platsen är en 500 meter lång sträcka längs Veråns dalgång strax öster om Christinehof, fyra kilometer från åns utlopp i Östersjön vid Haväng. Filmen är uppbyggd kring 32 sekvenser tagna med rörlig kamera.
Foto: Lennart Carlsson och Hans Schött
Ljud: Stephan Konken och Håkan Lindberg
Klipp: Pelle Badis
Produktion: Svenska Filminstitutet, Lisbet Gabrielsson

Björn Olsson - Sekunderna
2004-2007, 40 min, färg, stum, 35 mm

År 2004 den 6 juli kl 18.30 utfördes den första exponeringen till projektet Sekunderna på en utvald plats i Pålsjöskog beläget i Helsingborg. I projektet har årets 365 dagars ljus mätts på en och samma plats i Pålsjöskog med hjälp av en analog stillbildskamera, en exponering har utförts exakt kl 18.30 under ett års tid. Sekunderna innefattar både den objektivt vetenskapliga undersökningen liksom den subjektiva upplevelsen, utifrån den kroppsliga positionen i naturen söktes en överblick av ljusets skiftningar under ett årsvarv.

Filmen Sekunderna visas även i Helsingborg på Röda Kvarn den 24 november kl. 18.00.

Total längd ca 80 min
Curator: Anna Linder

Mer info på Cinematekets hemsida

(Bilder uppifrån och ned: Claes Söderquist under inspelning av "Landskap" fotograferad av Thorsten Persson, Björn Olsson - Sekunderna)

hedelin magnusson lindholm lageryd gutke ljungh lombard1 lombard2 lombard3

Cinemateket i Stockholm
program på Cinemateket i Stockholm den 11 maj 2011 kl. 18.00

Visningen som presenteras av Filmform innehåller ett urval av nya verk i distribution:

Lars Hedelin – Granar och tallar
2009, 5:10 min, 4:3, s/v, stum

En panorering genom ett skogslandskap.
Född 1982. Studerade på Konsthögskolan i Umeå 2005-2008 och på Konstfack i Stockholm 2009-2011.

Elin Magnusson – Missanpassad anpassning
2011, 4 min, 16:9, färg, stereo, ingen dialog

I en sjö någonstans i Sverige bor det en pingvin. Det är den första av många pingviner som komma skall. I gryningen vaknar den och beger sig upp på land för att utforska stranden och skogen. Den gillar inte sjön och tycker fisken smakar lera men vet inget annat att göra än att stanna kvar. Den vill flyga därifrån men kommer inte ihåg hur man flyger och har ingen att fråga hur man gör. Istället väntar den på att det den vet ska bli det den visste, att gamla minnen ska flyta iväg och att nya minnen ska skriva dess historia. Imorgon kommer den ha glömt vad kyla är, den kommer också ha glömt det som är viktigt, det som gör att den kan förändra.
Född 1982 i Norrköping. Bor och arbetar i Stockholm.
Tog sin kandidatexamen i fri konst vid konstfack i Stockholm 2010.

Petra Lindholm – Till Anne Marie
2010, 10:35 min, 16:9, färg, stereo, sånger med engelska texter

Motivet till verket har Lindholm fått från gamla fotografier som en kvinnlig släkting till henne tog för närmare 100 år sedan. Ramen för verkets berättelse utgörs av en sann historia om en ung kvinna – Anne-Marie, faster till konstnärens farfar – som blir olyckligt kär i en rysk man vid namn Obolenski. Drömmarna om en gemensam framtid grusas dock av inbördeskrigets brutala verklighet. Obolenski flyr till Frankrike och Anne-Marie återser aldrig sin älskade. I Petra Lindholms verk fungerar bergen som Anne-Marie fotograferat som en tematisk utgångspunkt för det landskap Lindholm beskriver. De skapar en mystisk och ouppnåelig bakgrund till vyer där först en yngre och lite senare en äldre kvinna vandrar. Samtidigt hör vi hur konstnären i verkets ljudspår sjunger på en vemodig kärlekssång och därmed fungerar som både berättarröst för verket och tolkare av Anne-Maries känslor.
Petra Lindholm arbetar huvudsakligen med video. Hennes filmer följer ofta ingen given narrativ. De är känsliga för nyanser och skiftningar i ljud och bild, vilket skapar en förtätad stämning snarare än en klar berättelse. Lindholm skildrar ofta lätt igenkännbara situationer eller fenomen i omgivningen, där det reella och vanliga framstår nästan mer overkligt än verkligt. Hon komponerar musik och sjunger för det mesta själv i filmerna.

Dan Lageryd – Trappa
2010, 1:35 min, 16:9, färg, stereo, ingen dialog

I verket Trappa har ett trapphus i ett hyreshus i Stockholm “dekonstruerats/rekonstruerats”. Uppför möter nedför i ett ändlöst videokollage. Verket är inköpt av Folkets Hus och Parker och visas som en del i grupputställningen “M som i Mötesplats” som turnerar i Sverige 2010-2011.
Dan Lageryd är filmskapare / konstnär och jobbar främst med video. Hans verk har visats bland annat på Stockholm Art Fair, Göteborgs Filmfestival och Oberhausen International Film Festival. Dan är utbildad vid Konstfack i Stockholm.

Alexander Gutke – Cine-scope
2008, 4:33 min, excerpt, 16/9, färg, stum

Cine-scope beskriver en resa genom en 16 mm-filmremsa. I en hypnotiserande, svart-vit loop rusar korn av damm och skräp och långa repor emot och förbi betraktaren, likt träd längs vägrenen i en enformig road movie. Det är en kameraåkning genom filmmaterialet självt, en film som berättar om film. (Sofia Curman)
Född 1971 i Göteborg. Bor och arbetar I Malmö och Berlin.

Hanna Ljungh – How to Civilize a Waterfall
2010, 3:53 min, 16:9, färg, stereo, svenska med engelska undertexter

I videon How to Civilize a Waterfall möter mänskligt maktspråk en likgiltig natur. En person predikar, vilt skrikande och gestikulerande, i ett fruktlöst försök att på olika sätt övertyga ett vattenfall om fördelarna med att ersätta det med ett dammbygge. Det individuella mötet som sker här blir en känslomässigt drabbande och näst intill andlig upplevelse av att möta sig själv. Verket visar på människans paradoxala förhållande till naturen. Där naturen ofta blir det andra, det som inte går att fånga eller kommunicera med.
Hanna Ljungh, född 1974 i Washington D.C, bor och arbetar i Stockholm. Examen i konst från Konstfack 2003. Hanna jobbar med video, fotografi, och installationer.

Joanna Lombard – Orbital Re-Enactments
2011, 22:23 min, 16:9, färg, stereo, ingen dialog

VÄRLDSPREMIÄR för ny version av filmen Orbital Re-Enactments med musik av Magnus Larsson

Orbital Re-Enactments utgår från minnen, Joanna Lombards egna och andras, som återuppspelas i fyra scener. Händelseförloppen är tagna ur en tid då många människor hade en stark övertygelse om att tillämpa sina ideal. Dessa tidstypiska händelser vill Joanna Lombard placera in i en flytande, obestämd tid. Berättelserna behandlar relationen mellan barnen och de vuxna. Barnen är fria individer som måste ta egna beslut, de vuxna är gränsöverskridare som beter sig som barn. Barnen lämnas ifred och lever sitt eget liv. En allseende kamera svävar med 360 graders överblick runt i rummet och registrerar ett skeende. Kamerarörelsen blir en bild av minnet, ett minne som tittar på sig självt, som försöker minnas? Verket berör också frågor om kroppen och individen, den individuella kroppen blir en kollektiv kropp.
Född i Algeriet 1972. Utbildad på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan. Bor och arbetar i Stockholm.

Programmets längd ca 55 min
Curator: Anna Linder, Filmform

Mer info på Cinematekets hemsida.

(Bilder uppifrån och ned: Lars Hedelin, Elin Magnusson, Petra Lindholm, Dan Lageryd, Alexander Gutke, Hanna Ljungh, Joanna Lombard)

rumanska_logoDet underbara motetDet underbara mötetStudie 1De vita händerna

Rumänska kulturinstitutet och Filmform presenterar

 

Mihail Livada i fokus
Filmprogram och seminarium fredag 11 februari kl 18.00
på Zita Folkets Bio, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm.

Årets upplaga av Rumänska filmdagar lyfter fram experimentfilmaren Mihail G. Livada (1908-1992) i full skala. Född i Bukarest kom Livada som flykting till Sverige, diplomerad ingenjör men med övrig bakgrund höljd i dunkel. Det underbara mötet (1949), gjord i en lägenhet i Årsta tillsammans med poeten Rut Hillarp, var banbrytande för den svenska experimentfilmen. Tillsammans med Peter Weiss och Arne H. Lindgren grundade Livada Arbetsgruppen för film (idag Filmform) 1950. Resten av sitt liv var Livada verksam inom filmens avantgarde, mest som inspiratör men även med en brokig samling egna verk, där hans funktion kan vara allt från regissör till fotograf eller producent.

I programmet visar vi bland annat:
Det underbara mötet (1949)
Skalden, spindeln och handen (1952)
Hjälp! (1954)
Studie 1 (1952)
Cirkus Kuckelikaka (1962)
N (1967)
Försvinnaren (1957)
De vita händerna (1950)
Iris (1954)

Visningen följs av ett seminarium om svensk experimentfilms historia: Visionärer och inspiratörer. Deltagare är Astrid Söderbergh Widding, medförfattare i jubileumsboken Konst som rörlig bild, Birgitta Holm; ägare av Hillarps unika dagbok och på väg att släppa boken: Rut Hillarp - Poet och erotiskt geni och sist men inte minst Nils Petter Sundgren.

Inträde (film + seminarium):
Biljettpris: 60 kr.
Gratis för studenter och alla med Cinemateket-kort!

Programmet är en del av Rumänska filmdagar # 5 och arrangeras av Rumänska kulturinstitutet i samarbete med Filmform. Läs mer om årets tema och filmer på www.rkis.se

Rumänska kulturinstitutet | Skeppsbron 20, Stockholmtel: 08 20 76 00 | info@rkis.se | www.rkis.se  Öppettider: mån-fre 10-17.